Make your own free website on Tripod.com

Panitia Bahasa Melayu SMK Putatan

Welcome graphic


RHP BESTARI 1

Nama Guru : JAMILAH BINTI HJ MOKLIS

Tingkatan : 5 Al-Khawarizmi ( 5A ) : 32 orang

Bidang/ Tema : Interpersonal, maklumat dan estetika

Tarikh : 1 Mac 2007 ( Khamis )
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk Pelajaran : Cerpen Virus Zel Untuk Abah
Jangka masa : 8.10 – 9.40 ( 70 minit - 5A )

Objektif : Pada akhir P & P pelajar dapat;
 Menceritakan maksud/ sinopsis cerpen dengan nada dan intonansi yang sesuai.
 Menyatakan tema dan persoalan dengan menggunakan perkataan sendiri.
 Membentangkan hasil perbincagan mengikut tugasan yang diberi.
 Menjawab soalan kefahamahan
Hasil Pembelajaran
HPU : 2.0, HHP 2.1 – aras 2 ( i )
- Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.
HPU : 7.0, HHP : 7.3 – aras 1 ( i )
- Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

Bahan Bantu Belajar : Laptop@TMKK/ LCD/ edaran/ teks KERUSI

Elemen Pembelajaran Bestari :
- Ciri-ciri pelajar secara individu dan berpasangan/ berkumpulan.
- Kecerdasan Pelbagai - linguistik, interpersonal,kinestik.
- Strategi – pemerhatian, generatif, koperatif dan kolobaratif, kajian masa depan
- Kemahiran – TMKK, berfikir, KBKK, TMK dan Fasilitator.

Pengintegrasian ICT
 Power point,

Langkah Aktiviti P & P Catatan

Set Induksi
( +- 5 minit )
 Guru menayangkan gambar tentang masyarakat majmuk yang terdapat di negara kita Malaysia.

 Minta pelajar memberikan pendapat/ respon tentang gambar tersebut untuk mengaitkan tajuk yang dipelajari.

Individu
Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif
Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama


Langkah 1
( +- 15 minit )
 Pelajar memerhatikan gambar-gambar yang ditayangkan dengan teliti.

 Soaj jawab lisan tentang gambar tersebut untuk menguji kefahaman pelajar.


- Contoh soalan :

a ) Apakah yang dimaksudkan “Masyarakat
Majmuk”?

b) Nyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan
bersama dalam kalangan masyarakat majmuk.

Individu / berpasangan

Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif

Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama
patuh


Langkah 2
( +- 25 minit )
 Pelajar memerhatikan gambar tugasan yang ditayangkan dan membahagikannya kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang dalam satu kumpulan ( dua gambar tugasan dalam satu kumpulan )

 Guru memberi bimbingan dan panduan tentang tugasan yang diberi- menyenaraikan isi, pernyataan dan contoh yang relevan berpandukan gambar tersebut.

 Ketua kumpulan yang telah dilantik hendaklah berbincang dalam kumpulan, dengan menyenaraikan isi-isi penting/ melengkapkan peta minda/ gambar tugasan yang diedarkan/ tranperensi yang diberi.

 Kumpulan yang sudah siap boleh memasukkan maklumat dalam peta minda dalam labtop/ komputer/ tranperensi.

 Ketua kumpulan melaporkan hasil pembentangan dengan menggunakan laptob/ OHP, dan kumpulan lain boleh menokok tambah, komen, pandangan dan soalan.Kumpulan.

Kecerdasan pelbagai: linguistik,interpersonalStrategi direktif,mediatif, pemerhatian, kajian masa depan.

Kemahiran : Berfikir, Menilai dan mentafsir dan Fasilitator

Nilai: patuh, hormat, rajin dan kerjasama dan menghargai.

Langkah 3
( +- 10 minit
 Berdasarkan hasil perbentangan, guru menerangkan secara ringkas dengan menayangkan power point, dan menokok tambah/ memberi pendapat dan komen tentang hasil pembentangan yang disampaikan.


Langkah 4
( +- 15 minit


 Guru menayangkan dua gambar yang menunjukkan dua situasi yang berbeza. Kemudian minta pelajar membuat perbandingan dengan menggunakan strategi kajian masa depan.

 Kemudian menyoal secara lisan tentang kedua-dua gambar yang ditayangkan.

Situasi A : Masyarakat yang bersatu padu

a) Nyatakan faedah hidup bersatu padu.
- hidup aman damai dan harmoni.
- Hidup gembira.

Situasi B : Masyarakat yang tidak bersatu padu

b) Apakah yang akan terjadi sekiranya masyarakat pelbagai kaum tidak bersatu padu?
- Pertelingkahan dan tidak bersefahaman berlaku.
- Hidup dalam keadaan tidak tenteram.
- Kejadian jenayah sering berlaku


Kumpulan.

Kecerdasan pelbagai: linguistik,interpersonal

Strategi direktif,mediatif, kajian masa depan.

Kemahiran : Berfikir, Menilai dan mentafsir dan Fasilitator

Nilai: hormat, rajin dan kerjasama dan menghargai.

Penutup
( 5 minit )
 Minta seorang pelajar membuat kesimpulan tentang tajuk yang dipelajari hari ini mengikut nada dan intonansi yang sesuai dengan menggunakan perkataan sendiri.
 Berdasarkan isi yang diperbincangkan, minta pelajar menulis karangan mengikut format.

Individu

Kecerdasan pelbagai: linguistik,interpersonal dan kinestik.

Strategi direktif, kajian masa depan.

Kemahiran : Berfikir, Menilai dan mentafsir.

Nilai: hormat, rajin dan kerjasama dan menghargai.
Refleksi


RHP BESTARI 2

Nama Guru : JAMILAH BINTI HJ MOKLIS

Tingkatan : 5 Al-Khawarizmi ( 5A ) : 32 orang
5 Al- Hariri ( 5 B ) : 31 orang
5 Al-Batani ( 5 C ) : 30 orang
Bidang/ Tema :
Interpersonal, maklumat dan estetika

Tarikh : 28 Februari 2007 ( Rabu )
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk Pelajaran : Karangan bergambar –
Perpaduan Kaum di Malaysia
Jangka masa : 7.35 – 8.45 ( 70 minit – 5C )
10.15 – 11.15 ( 70 minit - 5B )
12.15 – 1.20 ( 70 minit - 5A )

Objektif : Pada akhir P & P pelajar dapat;
 menyatakan maksud kehendak soalan dengan menggunakan perkataan sendiri.
 menyenaraikan isi-isi penting .
 menulis karangan mengikut format.

Hasil Pembelajaran
HPU : 2.0 , HPK : 2.2, 2.3, HHP : Aras 1 ( i
HPU : 8.0 , HPK : 8.2, 8.3, HHP : Aras 1 ( ii )

Bahan Bantu Belajar : Laptob@TMKK/ LCD/ edaran

Elemen Pembelajaran Bestari :
- Ciri-ciri pelajar secara individu dan berpasangan/ berkumpulan.
- Kecerdasan Pelbagai - linguistik, interpersonal,kinestik.
- Strategi – pemerhatian, generatif, koperatif dan kolobaratif, kajian masa depan
- Kemahiran – TMKK, berfikir, KBKK, TMK dan Fasilitator.

Pengintegrasian ICT
 Power point, MindManager Map, peta minda.

Langkah Aktiviti P & P Catatan

Set Induksi
( +- 5 minit )
 Guru menayangkan gambar tentang masyarakat majmuk yang terdapat di negara kita Malaysia.

 Minta pelajar memberikan pendapat/ respon tentang gambar tersebut untuk mengaitkan tajuk yang dipelajari.


Individu
Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif
Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama

Langkah 1
( +- 12 minit )

 Pelajar memerhatikan gambar-gambar yang ditayangkan dengan teliti.

 Soaj jawab lisan tentang gambar tersebut untuk menguji pengetahuan sedia ada pelajar, dengan melengkapkan/ menyatakan aktiviti dalam gambar tersebut.

- Contoh soalan :

a ) Apakah yang dimaksudkan “Masyarakat
Majmuk”?

b) Nyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan
bersama dalam kalangan masyarakat majmuk.

Individu / berpasangan

Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif


Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama
patuh


Langkah 2
( +- 25 minit )
 Pelajar memerhatikan gambar tugasan yang ditayangkan dan membahagikannya kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang dalam satu kumpulan ( dua gambar tugasan dalam satu kumpulan )

 Guru memberi bimbingan dan panduan tentang tugasan yang diberi- menyenaraikan isi, pernyataan dan contoh yang relevan berpandukan gambar tersebut.

 Ketua kumpulan yang telah dilantik hendaklah berbincang dalam kumpulan, dengan menyenaraikan isi-isi penting/ melengkapkan peta minda/ gambar tugasan yang diedarkan/ diberi.

 Kumpulan yang sudah siap boleh memasukkan maklumat dalam peta minda/ labtop@komputer.

 Ketua kumpulan melaporkan hasil pembentangan( 3 minit setiap kumpulan ) dengan menggunakan laptob/ OHP, dan kumpulan lain boleh menokok tambah, komen, pandangan dan soalan.Kumpulan.

Kecerdasan pelbagai: linguistik,interpersonal


Strategi: koperatif, koloaratif, generatif, mediatif, kajian masa depan.

Kemahiran : Berfikir, Menilai dan mentafsir dan Fasilitator

Nilai: patuh, hormat, rajin dan kerjasama dan menghargai.


Langkah 3
( +- 10 minit
 Berdasarkan hasil perbentangan, guru menerangkan secara ringkas dengan menayangkan power point tentang format menulis karangan, dan menokok tambah/ memberi pendapat dan komen tentang hasil pembentangan yang disampaikan.
Kelas.

Kecerdasan pelbagai:direktif

Kemahiran Mentaksir dan menilai, fasilitator.

Langkah 4
( +- 15 minit

 Guru menayangkan dua gambar yang menunjukkan dua situasi yang berbeza. Kemudian minta pelajar membuat perbandingan dengan menggunakan strategi kajian masa depan.

 Kemudian menyoal secara lisan tentang kedua-dua gambar yang ditayangkan.

Situasi A : Masyarakat yang bersatu padu

c) Nyatakan faedah hidup bersatu padu.
- hidup aman damai dan harmoni.
- Hidup gembira.

Situasi B : Masyarakat yang tidak bersatu padu

d) Apakah yang akan terjadi sekiranya masyarakat pelbagai kaum tidak bersatu padu?
- Pertelingkahan dan tidak bersefahaman berlaku.
- Hidup dalam keadaan tidak tenteram.
- Kejadian jenayah sering berlaku

Kumpulan.

Kecerdasan pelbagai: linguistik,interpersonal

Strategi: generatif, direktif,mediatif, kajian masa depan.

Kemahiran : Berfikir, Menilai dan mentafsir dan Fasilitator

Nilai: hormat, rajin dan kerjasama dan menghargai.

Penutup
( 5 minit )
 Minta seorang pelajar membuat kesimpulan tentang tajuk yang dipelajari hari ini mengikut nada dan intonansi yang sesuai dengan menggunakan perkataan sendiri.
 Guru mengedarkan kertas edaran/lembaran kerja dan berdasarkan isi yang telah diperbincangkan, minta pelajar menulis karangan mengikut format – tugasan, siap dan hantar untuk disemak.

Individu

Kecerdasan pelbagai: linguistik,interpersonal dan kinestik.

Strategi direktif, kajian masa depan.

Kemahiran : Berfikir, Menilai dan mentafsir.

Nilai: hormat, rajin dan kerjasama dan menghargai.


Refleksi : Pada akhir P & P;

Kekuatan
 pelajar dapat menyatakan maksud/konsep perpaduan berdasarkan pengetahuan sedia ada dan pemerhatian melalui gambar.
 Pelajar juga dapat menyenaraikan isi-isi penting dan menyampaikan/membentangkan dengan baik, malahan dapat memberikan pendapat dan pandangan berkaitan tajuk yang dipelajari.

Kelemahan
 Oleh kerana kekangan masa, pelajar tidak berkesempatan menggunakan komputer untuk memasukkan maklumat/ hasil perbincangan tugasan kumpulan ( langkah 2 )
 Hasil pembentangan disampaikan dalam bentuk esei dan bukan dalam bentuk point, menyebabkan masa setiap kumpulan berbeza. Ada sebahagian kumpulan menggunakan masa yang lama( 6 minit ) dan sebahagian kumpulan menggunakan masa singkat( 2 minit ) kerana kurang isi.
 Bilangan ahli dalam kumpulan yang ada tidak selaras, kerana sebahagian pelajar terlibat dan terpilih mewaikili sekolah ke Majlis Sukan Sekolah peringkat Daerah Penampang.

Kesimpulannya : Objektif tercapai.


RHP BESTARI 3

Nama Guru : JAMILAH BINTI HJ MOKLIS

Tingkatan : 5 Al-Khawarizmi ( 5A ) : 32 orang
5 Al-Hariri ( 5C ) : 31 orang

Bidang/ Tema :
Interpersonal, maklumat dan estetika

Tarikh : 1 Mac 2007 ( Khamis )
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk Pelajaran : Cerpen Aku, Kris dan Kristal
Jangka masa : 8.10 – 9.40 ( 70 minit - 5A )
11.15 – 12.15 ( 70 minit - 5C )


Objektif : Pada akhir P & P pelajar dapat;
 menceritakan maksud/ sinopsis cerpen dengan nada dan intonansi yang sesuai.
 menyatakan tema dan persoalan dengan menggunakan perkataan sendiri, dengan melengkapkan peta minda di papan tulis.
 menjawab soalan kefahamahan
Hasil Pembelajaran
HPU : 2.0, HHP 2.1 – aras 2 ( i )
- Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.
HPU : 10.0, HHP 10.1 – aras 1 ( iii,iv )

Bahan Bantu Belajar : Laptob@TMKK/ LCD/ edaran/ teks KERUSI

Elemen Pembelajaran Bestari :
- Ciri-ciri pelajar secara individu dan berpasangan/ berkumpulan.
- Kecerdasan Pelbagai - linguistik, interpersonal,kinestik.
- Strategi – pemerhatian, generatif, koperatif dan kolobaratif, kajian masa depan
- Kemahiran – TMKK, berfikir, KBKK, TMK dan Fasilitator.

Pengintegrasian ICT
 Power point, Mindmanager maps,

Langkah Aktiviti P & P Catatan

Set Induksi
( +- 5 minit )
 Guru menayangkan gambar, kemudian tanya pelajar tentang gambar tersebut.
Contoh soalan:
- Nyatakan maksud/ konsep cinta?
- Apakah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan cinta?


Individu
Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif
Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama


Langkah 1
( +- 15 minit )
 Pelajar memerhatikan power point yang ditayangkan tentang tajuk yang dipelajari.
 Kemudian minta dua orang pelajar membaca sinopsis yang ditayangkan, dengan kuat mengikut nada dan intonansi yang sesuai.
 Berdasarkan sinopsis yang diberi, guru menyuruh seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan menceritakan semula sinopsis cerpen dengan menggunakan perkataan sendiri.


Individu

Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif

Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama
patuh


Langkah 2
( +- 30 minit )
 Berdasarkan peta minda yang ditayangkan, guru minta pelajar bincang dalam kumpulan ( 5 orang setiap kumpulan )
 Guru memberi penerangan ringkas/ bimbingan tentang tugasan yang diberi.
 Setiap kumpulan dikehendaki melengkapkan peta minda masing-masing, dengan merujuk teks KERUSI.
 Kemudian kumpulan yang telah siap dikehendaki mengisi maklumat dalam labtop, dan diminta menerangkan hasil perbincangan dengan ringkas.

Kumpulan

Kecerdasan pelbagai : linguistik, generatif, mediatif

Strategi : Kemahiran belajar, Kajian masa depan

Nilai : kerjasama,keyakinan

Langkah 3
( +- 15 minit )
 Guru memberi penerangan ringkas/ merumus hasil pembentangan pelajar, dengan menokok tambah dan pandangan.
 Minta pelajar membaca soalan kefahaman dengan teliti, kemudian bimbing pelajar memahami kehendak soalan.
 Pelajar menjawab soalan, kemudian guru menyoal secara individu.
Kelas, individu

Kecerdasan pelbagai : generatif, linguistic

Strategi ; Kemahiran belajar


Penutup
( 5 minit )
 Berdasarkan hasil pembentangan, penerangan dan perbincangan, minta pelajar melengkapkan peta minda MindManager maps- hantar untuk disemak.


Refleksi :RHP BESTARI 4

Nama Guru : JAMILAH BINTI HJ MOKLIS

Tingkatan : 5 Al-Khawarizmi ( 5A ) : 32 orang
5 Al-Hariri ( 5C ) : 31 orang

Bidang/ Tema :
Interpersonal, maklumat dan estetika

Tarikh : 6 Mac 2007 ( Selasa )
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk Pelajaran : Pantun Enam Kerat
Jangka masa : 7.35 – 8.40 ( 70 minit - 5A )
10.15 – 11.15 ( 70 minit - 5C )


Objektif : Pada akhir P & P pelajar dapat;
 melafazkan pantun dengan nada dan intonansi yang sesuai.
 menyatakan maksud dan ciri-ciri pantun, tema dan persoalan, gaya bahasa, nilai dan pengajaran.
 membina/ menulis pantun ciptaan sendiri.
Hasil Pembelajaran
HPU :HHP – 1.1 Aras 1 –iv
Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyaarakat dengan menggunakan kata,sebutan dan intonansi, serta nada yang sesuai.

HPU :HHP – 10.4 Aras 1 – i, Aras 2 – iii
Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.


Bahan Bantu Belajar : Laptop@TMKK/ LCD/ edaran/ teks KERUSI

Elemen Pembelajaran Bestari :
- Ciri-ciri pelajar secara individu dan berpasangan/ berkumpulan.
- Kecerdasan Pelbagai - linguistik, interpersonal,kinestik.
- Strategi – pemerhatian, generatif, koperatif dan kolobaratif, kajian masa depan
- Kemahiran – TMKK, berfikir, KBKK, TMK dan Fasilitator.

Pengintegrasian ICT
 Power point,

Langkah Aktiviti P & P Catatan

Set Induksi
( +- 5 minit )
Guru menayangkan VCD Curter, dan minta pelajar lihat dan dengar, kemudian tanya pelajar apa yang didengar dan ditonton – untuk mengaitkan tajuk yang dipelajar.
Contoh soalan :
- Nyatakan jenis puisi tersebut?
- Nyatakan jenis-jenis pantun yang anda tahu?
- Nyatakan bentuk-bentuk pantun?
- Apakah fungsi pantun?

Individu
Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif
Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, keyakinan


Langkah 1
( +- 15 minit )

 Guru menayangkan VCD Curter dan minta pelajar menonton dan mendengar dengan teliti.
 Kemudian minta dua orang pelajar melafazkan pantun yang ditayangkan, dengan kuat mengikut nada dan intonansi yang sesuai.
 Pelajar memerhatikan power point yang ditayangkan tentang tajuk yang dipelajari.
 Berdasarkan teks pantun, guru bersoal jawab secara lisan menguji kefahaman @pengetahuan sedia ada tentang maksud pantun.

Berpasangan / kelas

Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif

Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama
patuh


Langkah 2
( +- 25 minit )
 Berdasarkan VCD Curter yang ditayangkan, minta pelajar menonton dan mendengar dengan teliti, kemudian guru menyoal pelajar tentang bentuk dan ciri-ciri pantun.
 Kemudian guru mengarahkan pelajar berbincang dalam kumpulan untuk mencari maksud, tema, persoalan, gaya bahasa, nilai dan pengajaran.
- Kumpulan 1 : Maksud
- Kumpulan 2 : Tema dan persoalan
- Kumpulan 3 : Gaya bahasa
- Kumpulan 4 : Nilai
- Kumpulan 5 : Pengajaran
- Kumpulan 6 : Bentuk dan ciri-ciri pantun

 Kumpulan yang sudah siap diminta memasukkan maklumat/ jawapan dalam labtop, kemudian membentangkan hasil perbincangan.

Berpasangan / kelas

Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif

Strategi : koperatif,kolaboratif,, generatif,mediatif,

Nilai : hormat, kerjasama, keyakinan


Langkah 3
( +- 10 minit )  Guru meminta pelajar menonton dan mendengar VCD Curter dengan teliti, dan fahamkan.
 Kemudian guru menyoal pelajar apa yang mereka tonton dan dengar.
 Dua orang pelajar cuba melafazkan pantun sekali lagi dengan cara berlagu.

Kelas/ individu

Kecerdasan pelbagai linguistik

Strategi : fasilitator, mediatif

Langkah 4
( +- 10 minit )
 Guru merumus tajuk pelajaran yang dipelajari dengan menunjukkan MindManagers Map.
 Minta pelajar menjawab latihan yang diberi secara lisan berdasarkan teks Pantun Enam Kerat.

Kelas/ individu

Strategik : mediatif, fasilitator

Penutup
(+- 5 minit )
 Guru mengarahkan pelajar menulis/ mencipta pantun sendiri dengan menggunakan bentuk dan ciri-ciri pantun yang berunsurkan nasihat dan sebagai panduan hidup.

Kemahiran : Mentaksir dan menilai dan kemahiran belajar
Refleksi :RHP BESTARI 1

Nama Guru : JAMILAH BINTI HJ MOKLIS

Tingkatan : 5 Al-Khawarizmi ( 5A ) : 32 orang

Bidang/ Tema :
Interpersonal, maklumat dan estetika

Tarikh : 1 Mac 2007 ( Khamis )
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk Pelajaran : Cerpen Virus Zel Untuk Abah
Jangka masa : 8.10 – 9.40 ( 70 minit - 5A )

Objektif : Pada akhir P & P pelajar dapat;
 Menceritakan maksud/ sinopsis cerpen dengan nada dan intonansi yang sesuai.
 Menyatakan tema dan persoalan dengan menggunakan perkataan sendiri.
 Membentangkan hasil perbincagan mengikut tugasan yang diberi.
 Menjawab soalan kefahamahan
Hasil Pembelajaran
HPU : 2.0, HHP 2.1 – aras 2 ( i )
- Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.
HPU : 7.0, HHP : 7.3 – aras 1 ( i )
- Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

Bahan Bantu Belajar : Laptop@TMKK/ LCD/ edaran/ teks KERUSI

Elemen Pembelajaran Bestari :
- Ciri-ciri pelajar secara individu dan berpasangan/ berkumpulan.
- Kecerdasan Pelbagai - linguistik, interpersonal,kinestik.
- Strategi – pemerhatian, generatif, koperatif dan kolobaratif, kajian masa depan
- Kemahiran – TMKK, berfikir, KBKK, TMK dan Fasilitator.

Pengintegrasian ICT
 Power point,

Langkah Aktiviti P & P Catatan

Set Induksi
( +- 5 minit )
 Guru menayangkan gambar tentang masyarakat majmuk yang terdapat di negara kita Malaysia.

 Minta pelajar memberikan pendapat/ respon tentang gambar tersebut untuk mengaitkan tajuk yang dipelajari.

Individu
Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif
Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama


Langkah 1
( +- 15 minit )
 Pelajar memerhatikan gambar-gambar yang ditayangkan dengan teliti.

 Soaj jawab lisan tentang gambar tersebut untuk menguji kefahaman pelajar.


- Contoh soalan :

a ) Apakah yang dimaksudkan “Masyarakat
Majmuk”?

b) Nyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan
bersama dalam kalangan masyarakat majmuk.

Individu / berpasangan

Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktifStrategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama
patuh


Langkah 2
( +- 25 minit )
 Pelajar memerhatikan gambar tugasan yang ditayangkan dan membahagikannya kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang dalam satu kumpulan ( dua gambar tugasan dalam satu kumpulan )

 Guru memberi bimbingan dan panduan tentang tugasan yang diberi- menyenaraikan isi, pernyataan dan contoh yang relevan berpandukan gambar tersebut.

 Ketua kumpulan yang telah dilantik hendaklah berbincang dalam kumpulan, dengan menyenaraikan isi-isi penting/ melengkapkan peta minda/ gambar tugasan yang diedarkan/ tranperensi yang diberi.

 Kumpulan yang sudah siap boleh memasukkan maklumat dalam peta minda dalam labtop/ komputer/ tranperensi.

 Ketua kumpulan melaporkan hasil pembentangan dengan menggunakan laptob/ OHP, dan kumpulan lain boleh menokok tambah, komen, pandangan dan soalan.Kumpulan.

Kecerdasan pelbagai: linguistik,interpersonalStrategi direktif,mediatif, pemerhatian, kajian masa depan.

Kemahiran : Berfikir, Menilai dan mentafsir dan Fasilitator

Nilai: patuh, hormat, rajin dan kerjasama dan menghargai.

Langkah 3
( +- 10 minit
 Berdasarkan hasil perbentangan, guru menerangkan secara ringkas dengan menayangkan power point, dan menokok tambah/ memberi pendapat dan komen tentang hasil pembentangan yang disampaikan.


Langkah 4
( +- 15 minit


 Guru menayangkan dua gambar yang menunjukkan dua situasi yang berbeza. Kemudian minta pelajar membuat perbandingan dengan menggunakan strategi kajian masa depan.

 Kemudian menyoal secara lisan tentang kedua-dua gambar yang ditayangkan.

Situasi A : Masyarakat yang bersatu padu

a) Nyatakan faedah hidup bersatu padu.
- hidup aman damai dan harmoni.
- Hidup gembira.

Situasi B : Masyarakat yang tidak bersatu padu

b) Apakah yang akan terjadi sekiranya masyarakat pelbagai kaum tidak bersatu padu?
- Pertelingkahan dan tidak bersefahaman berlaku.
- Hidup dalam keadaan tidak tenteram.
- Kejadian jenayah sering berlaku


Kumpulan.

Kecerdasan pelbagai: linguistik,interpersonal

Strategi direktif,mediatif, kajian masa depan.

Kemahiran : Berfikir, Menilai dan mentafsir dan Fasilitator

Nilai: hormat, rajin dan kerjasama dan menghargai.

Penutup
( 5 minit )
 Minta seorang pelajar membuat kesimpulan tentang tajuk yang dipelajari hari ini mengikut nada dan intonansi yang sesuai dengan menggunakan perkataan sendiri.
 Berdasarkan isi yang diperbincangkan, minta pelajar menulis karangan mengikut format.

Individu

Kecerdasan pelbagai: linguistik,interpersonal dan kinestik.

Strategi direktif, kajian masa depan.

Kemahiran : Berfikir, Menilai dan mentafsir.

Nilai: hormat, rajin dan kerjasama dan menghargai.
Refleksi


RHP BESTARI 2

Nama Guru : JAMILAH BINTI HJ MOKLIS

Tingkatan : 5 Al-Khawarizmi ( 5A ) : 32 orang
5 Al- Hariri ( 5 B ) : 31 orang
5 Al-Batani ( 5 C ) : 30 orang
Bidang/ Tema :
Interpersonal, maklumat dan estetika

Tarikh : 28 Februari 2007 ( Rabu )
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk Pelajaran : Karangan bergambar –
Perpaduan Kaum di Malaysia
Jangka masa : 7.35 – 8.45 ( 70 minit – 5C )
10.15 – 11.15 ( 70 minit - 5B )
12.15 – 1.20 ( 70 minit - 5A )

Objektif : Pada akhir P & P pelajar dapat;
 menyatakan maksud kehendak soalan dengan menggunakan perkataan sendiri.
 menyenaraikan isi-isi penting .
 menulis karangan mengikut format.

Hasil Pembelajaran
HPU : 2.0 , HPK : 2.2, 2.3, HHP : Aras 1 ( i
HPU : 8.0 , HPK : 8.2, 8.3, HHP : Aras 1 ( ii )

Bahan Bantu Belajar : Laptop@TMKK/ LCD/ edaran

Elemen Pembelajaran Bestari :
- Ciri-ciri pelajar secara individu dan berpasangan/ berkumpulan.
- Kecerdasan Pelbagai - linguistik, interpersonal,kinestik.
- Strategi – pemerhatian, generatif, koperatif dan kolobaratif, kajian masa depan
- Kemahiran – TMKK, berfikir, KBKK, TMK dan Fasilitator.

Pengintegrasian ICT
 Power point, MindManager Map, peta minda.

Langkah Aktiviti P & P Catatan

Set Induksi
( +- 5 minit )
 Guru menayangkan gambar tentang masyarakat majmuk yang terdapat di negara kita Malaysia.

 Minta pelajar memberikan pendapat/ respon tentang gambar tersebut untuk mengaitkan tajuk yang dipelajari.
Individu
Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif
Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama

Langkah 1
( +- 12 minit )

 Pelajar memerhatikan gambar-gambar yang ditayangkan dengan teliti.

 Soaj jawab lisan tentang gambar tersebut untuk menguji pengetahuan sedia ada pelajar, dengan melengkapkan/ menyatakan aktiviti dalam gambar tersebut.

- Contoh soalan :

a ) Apakah yang dimaksudkan “Masyarakat
Majmuk”?

b) Nyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan
bersama dalam kalangan masyarakat majmuk.

Individu / berpasangan

Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif


Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama
patuh


Langkah 2
( +- 25 minit )
 Pelajar memerhatikan gambar tugasan yang ditayangkan dan membahagikannya kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang dalam satu kumpulan ( dua gambar tugasan dalam satu kumpulan )

 Guru memberi bimbingan dan panduan tentang tugasan yang diberi- menyenaraikan isi, pernyataan dan contoh yang relevan berpandukan gambar tersebut.

 Ketua kumpulan yang telah dilantik hendaklah berbincang dalam kumpulan, dengan menyenaraikan isi-isi penting/ melengkapkan peta minda/ gambar tugasan yang diedarkan/ diberi.

 Kumpulan yang sudah siap boleh memasukkan maklumat dalam peta minda/ labtop@komputer.

 Ketua kumpulan melaporkan hasil pembentangan( 3 minit setiap kumpulan ) dengan menggunakan laptob/ OHP, dan kumpulan lain boleh menokok tambah, komen, pandangan dan soalan.
Kumpulan.

Kecerdasan pelbagai: linguistik,interpersonalStrategi: koperatif, koloaratif, generatif, mediatif, kajian masa depan.

Kemahiran : Berfikir, Menilai dan mentafsir dan Fasilitator

Nilai: patuh, hormat, rajin dan kerjasama dan menghargai.Langkah 3
( +- 10 minit
 Berdasarkan hasil perbentangan, guru menerangkan secara ringkas dengan menayangkan power point tentang format menulis karangan, dan menokok tambah/ memberi pendapat dan komen tentang hasil pembentangan yang disampaikan.
Kelas.

Kecerdasan pelbagai:direktif

Kemahiran Mentaksir dan menilai, fasilitator.

Langkah 4
( +- 15 minit

 Guru menayangkan dua gambar yang menunjukkan dua situasi yang berbeza. Kemudian minta pelajar membuat perbandingan dengan menggunakan strategi kajian masa depan.

 Kemudian menyoal secara lisan tentang kedua-dua gambar yang ditayangkan.

Situasi A : Masyarakat yang bersatu padu

c) Nyatakan faedah hidup bersatu padu.
- hidup aman damai dan harmoni.
- Hidup gembira.

Situasi B : Masyarakat yang tidak bersatu padu

d) Apakah yang akan terjadi sekiranya masyarakat pelbagai kaum tidak bersatu padu?
- Pertelingkahan dan tidak bersefahaman berlaku.
- Hidup dalam keadaan tidak tenteram.
- Kejadian jenayah sering berlaku

Kumpulan.

Kecerdasan pelbagai: linguistik,interpersonal

Strategi: generatif, direktif,mediatif, kajian masa depan.

Kemahiran : Berfikir, Menilai dan mentafsir dan Fasilitator

Nilai: hormat, rajin dan kerjasama dan menghargai.

Penutup
( 5 minit )
 Minta seorang pelajar membuat kesimpulan tentang tajuk yang dipelajari hari ini mengikut nada dan intonansi yang sesuai dengan menggunakan perkataan sendiri.
 Guru mengedarkan kertas edaran/lembaran kerja dan berdasarkan isi yang telah diperbincangkan, minta pelajar menulis karangan mengikut format – tugasan, siap dan hantar untuk disemak.


Individu

Kecerdasan pelbagai: linguistik,interpersonal dan kinestik.

Strategi direktif, kajian masa depan.

Kemahiran : Berfikir, Menilai dan mentafsir.

Nilai: hormat, rajin dan kerjasama dan menghargai.

Refleksi : Pada akhir P & P;

Kekuatan
 pelajar dapat menyatakan maksud/konsep perpaduan berdasarkan pengetahuan sedia ada dan pemerhatian melalui gambar.
 Pelajar juga dapat menyenaraikan isi-isi penting dan menyampaikan/membentangkan dengan baik, malahan dapat memberikan pendapat dan pandangan berkaitan tajuk yang dipelajari.

Kelemahan
 Oleh kerana kekangan masa, pelajar tidak berkesempatan menggunakan komputer untuk memasukkan maklumat/ hasil perbincangan tugasan kumpulan ( langkah 2 )
 Hasil pembentangan disampaikan dalam bentuk esei dan bukan dalam bentuk point, menyebabkan masa setiap kumpulan berbeza. Ada sebahagian kumpulan menggunakan masa yang lama( 6 minit ) dan sebahagian kumpulan menggunakan masa singkat( 2 minit ) kerana kurang isi.
 Bilangan ahli dalam kumpulan yang ada tidak selaras, kerana sebahagian pelajar terlibat dan terpilih mewaikili sekolah ke Majlis Sukan Sekolah peringkat Daerah Penampang.

Kesimpulannya : Objektif tercapai.RHP BESTARI 3

Nama Guru : JAMILAH BINTI HJ MOKLIS

Tingkatan : 5 Al-Khawarizmi ( 5A ) : 32 orang
5 Al-Hariri ( 5C ) : 31 orang

Bidang/ Tema :
Interpersonal, maklumat dan estetika

Tarikh : 1 Mac 2007 ( Khamis )
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk Pelajaran : Cerpen Aku, Kris dan Kristal
Jangka masa : 8.10 – 9.40 ( 70 minit - 5A )
11.15 – 12.15 ( 70 minit - 5C )


Objektif : Pada akhir P & P pelajar dapat;
 menceritakan maksud/ sinopsis cerpen dengan nada dan intonansi yang sesuai.
 menyatakan tema dan persoalan dengan menggunakan perkataan sendiri, dengan melengkapkan peta minda di papan tulis.
 menjawab soalan kefahamahan
Hasil Pembelajaran
HPU : 2.0, HHP 2.1 – aras 2 ( i )
- Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.
HPU : 10.0, HHP 10.1 – aras 1 ( iii,iv )

Bahan Bantu Belajar : Laptop@TMKK/ LCD/ edaran/ teks KERUSI

Elemen Pembelajaran Bestari :
- Ciri-ciri pelajar secara individu dan berpasangan/ berkumpulan.
- Kecerdasan Pelbagai - linguistik, interpersonal,kinestik.
- Strategi – pemerhatian, generatif, koperatif dan kolobaratif, kajian masa depan
- Kemahiran – TMKK, berfikir, KBKK, TMK dan Fasilitator.

Pengintegrasian ICT
 Power point, Mindmanager maps,

Langkah Aktiviti P & P Catatan

Set Induksi
( +- 5 minit )
 Guru menayangkan gambar, kemudian tanya pelajar tentang gambar tersebut.
Contoh soalan:
- Nyatakan maksud/ konsep cinta?
- Apakah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan cinta?


Individu
Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif
Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama


Langkah 1
( +- 15 minit )
 Pelajar memerhatikan power point yang ditayangkan tentang tajuk yang dipelajari.
 Kemudian minta dua orang pelajar membaca sinopsis yang ditayangkan, dengan kuat mengikut nada dan intonansi yang sesuai.
 Berdasarkan sinopsis yang diberi, guru menyuruh seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan menceritakan semula sinopsis cerpen dengan menggunakan perkataan sendiri.


Individu

Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif

Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama
patuh


Langkah 2
( +- 30 minit )
 Berdasarkan peta minda yang ditayangkan, guru minta pelajar bincang dalam kumpulan ( 5 orang setiap kumpulan )
 Guru memberi penerangan ringkas/ bimbingan tentang tugasan yang diberi.
 Setiap kumpulan dikehendaki melengkapkan peta minda masing-masing, dengan merujuk teks KERUSI.
 Kemudian kumpulan yang telah siap dikehendaki mengisi maklumat dalam labtop, dan diminta menerangkan hasil perbincangan dengan ringkas.

Kumpulan

Kecerdasan pelbagai : linguistik, generatif, mediatif

Strategi : Kemahiran belajar, Kajian masa depan

Nilai : kerjasama,keyakinan

Langkah 3
( +- 15 minit )
 Guru memberi penerangan ringkas/ merumus hasil pembentangan pelajar, dengan menokok tambah dan pandangan.
 Minta pelajar membaca soalan kefahaman dengan teliti, kemudian bimbing pelajar memahami kehendak soalan.
 Pelajar menjawab soalan, kemudian guru menyoal secara individu.
Kelas, individu

Kecerdasan pelbagai : generatif, linguistic

Strategi ; Kemahiran belajar


Penutup
( 5 minit )
 Berdasarkan hasil pembentangan, penerangan dan perbincangan, minta pelajar melengkapkan peta minda MindManager maps- hantar untuk disemak.


Refleksi :


RHP BESTARI 4

Nama Guru : JAMILAH BINTI HJ MOKLIS

Tingkatan : 5 Al-Khawarizmi ( 5A ) : 32 orang
5 Al-Hariri ( 5C ) : 31 orang

Bidang/ Tema :
Interpersonal, maklumat dan estetika

Tarikh : 6 Mac 2007 ( Selasa )
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk Pelajaran : Pantun Enam Kerat
Jangka masa : 7.35 – 8.40 ( 70 minit - 5A )
10.15 – 11.15 ( 70 minit - 5C )


Objektif : Pada akhir P & P pelajar dapat;
 melafazkan pantun dengan nada dan intonansi yang sesuai.
 menyatakan maksud dan ciri-ciri pantun, tema dan persoalan, gaya bahasa, nilai dan pengajaran.
 membina/ menulis pantun ciptaan sendiri.
Hasil Pembelajaran
HPU :HHP – 1.1 Aras 1 –iv
Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyaarakat dengan menggunakan kata,sebutan dan intonansi, serta nada yang sesuai.

HPU :HHP – 10.4 Aras 1 – i, Aras 2 – iii
Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.


Bahan Bantu Belajar : Laptop@TMKK/ LCD/ edaran/ teks KERUSI

Elemen Pembelajaran Bestari :
- Ciri-ciri pelajar secara individu dan berpasangan/ berkumpulan.
- Kecerdasan Pelbagai - linguistik, interpersonal,kinestik.
- Strategi – pemerhatian, generatif, koperatif dan kolobaratif, kajian masa depan
- Kemahiran – TMKK, berfikir, KBKK, TMK dan Fasilitator.

Pengintegrasian ICT
 Power point,

Langkah Aktiviti P & P Catatan

Set Induksi
( +- 5 minit )
Guru menayangkan VCD Curter, dan minta pelajar lihat dan dengar, kemudian tanya pelajar apa yang didengar dan ditonton – untuk mengaitkan tajuk yang dipelajar.
Contoh soalan :
- Nyatakan jenis puisi tersebut?
- Nyatakan jenis-jenis pantun yang anda tahu?
- Nyatakan bentuk-bentuk pantun?
- Apakah fungsi pantun?

Individu
Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif
Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, keyakinan


Langkah 1
( +- 15 minit )

 Guru menayangkan VCD Curter dan minta pelajar menonton dan mendengar dengan teliti.
 Kemudian minta dua orang pelajar melafazkan pantun yang ditayangkan, dengan kuat mengikut nada dan intonansi yang sesuai.
 Pelajar memerhatikan power point yang ditayangkan tentang tajuk yang dipelajari.
 Berdasarkan teks pantun, guru bersoal jawab secara lisan menguji kefahaman @pengetahuan sedia ada tentang maksud pantun.

Berpasangan / kelas

Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif

Strategi : mediatif, direktif.

Nilai : hormat, kerjasama
patuh


Langkah 2
( +- 25 minit )
 Berdasarkan VCD Curter yang ditayangkan, minta pelajar menonton dan mendengar dengan teliti, kemudian guru menyoal pelajar tentang bentuk dan ciri-ciri pantun.
 Kemudian guru mengarahkan pelajar berbincang dalam kumpulan untuk mencari maksud, tema, persoalan, gaya bahasa, nilai dan pengajaran.
- Kumpulan 1 : Maksud
- Kumpulan 2 : Tema dan persoalan
- Kumpulan 3 : Gaya bahasa
- Kumpulan 4 : Nilai
- Kumpulan 5 : Pengajaran
- Kumpulan 6 : Bentuk dan ciri-ciri pantun

 Kumpulan yang sudah siap diminta memasukkan maklumat/ jawapan dalam labtop, kemudian membentangkan hasil perbincangan.

Berpasangan / kelas

Kecerdasan pelbagai: linguistik, direktif

Strategi : koperatif,kolaboratif,, generatif,mediatif,

Nilai : hormat, kerjasama, keyakinan


Langkah 3
( +- 10 minit )  Guru meminta pelajar menonton dan mendengar VCD Curter dengan teliti, dan fahamkan.
 Kemudian guru menyoal pelajar apa yang mereka tonton dan dengar.
 Dua orang pelajar cuba melafazkan pantun sekali lagi dengan cara berlagu.

Kelas/ individu

Kecerdasan pelbagai linguistik

Strategi : fasilitator, mediatif

Langkah 4
( +- 10 minit )
 Guru merumus tajuk pelajaran yang dipelajari dengan menunjukkan MindManagers Map.
 Minta pelajar menjawab latihan yang diberi secara lisan berdasarkan teks Pantun Enam Kerat.

Kelas/ individu

Strategik : mediatif, fasilitator

Penutup
(+- 5 minit )
 Guru mengarahkan pelajar menulis/ mencipta pantun sendiri dengan menggunakan bentuk dan ciri-ciri pantun yang berunsurkan nasihat dan sebagai panduan hidup.

Kemahiran : Mentaksir dan menilai dan kemahiran belajar
Refleksi :
Saya berhijrah ke bumbung S.M.K. Putatan untuk menyumbangkan bakti kepada bebunga bangsa .

Saya guru Bahasa Melayu di S.M.K. Putatan .

People shouting at the world over megaphones; Size=240 pixels wide

B21 Lorong Meruntum
Taman Pantai Lok Kawi
89580 Kota Kinabalu
Sabah
MALAYSIA

jmoklis@yahoo.co.uk

Phone: 0165821953